Saturday, November 16, 2013

My Heart Is With The PhilippinesWe are with you ... United as One.
Kami ay sa iyo ... Namin Sa Estados Sama-sama bilang isa.

No comments:

Post a Comment