Tuesday, March 29, 2011

Na 'Oli: Ritual for the Children Of The Rainbow


Tradition dictates that this offeratory 'Awa Ceremony hula be done to the beat of a Pahu drum ...

'Amama 'ua noa!He Pule no Pele

PALE I

O Pele la ko’u akua:
Miha ka lani, miha ka honua.
Awa iku, awa lani;
Kai awaawa, ka awa nui a Hiiaka,
I kua i Mauli-ola;
He awa kapu no na wahine.
E kapu!

Ka’i kapu kou awa, e Pele a Honua-mea;
E kala, e Haumea wahine,
O ka wahine i Kilauea,
Nana i eli a hohonu ka lua
O Mau-wahine, o Kupu-ena,
O na wahine i ka inu-hana awa.
E ola na ’kua malihini!


PALE II

I kama’a-ma’a la i ka pua-lei;
E loa ka wai apua,
Ka pii’na i Ku-ka-la-ula;
Hoopuka aku i Puu-lena,
Aina a ke Akua i noho ai.

Kanaenae a ke Akua malihini;
O ka’u wale iho la no la, o ka leo,
He leo wale no, e-e!
E ho-i!
Eia ka ai!

[Translation]

A Prayer to Pele
CANTO I

Lo, Pele's the god of my choice:
Let heaven and earth in silence wait
Here is awa, potent, sacred,
Bitter sea, great Hiiaka's root;
'Twas cut at Mauli-ola
Awa to the women forbidden,
Let it tabu be!

Exact be the rite of your awa,
O Pele of the sacred land.

Proclaim it, mother, Haumea,
Of the goddess of Kilauea;
She who dug the pit world-deep,
And Mau-wahine and Kupu-ena,
Who prepare the awa for drink.
A health to the stranger gods?


CANTO II

Bedeck now the board for the feast;
Fill up the last bowl to the brim;
Then pour a draught in the sun-cave
Shall flow to the mellow haze,
That tints the land of the gods.

All hail to the stranger gods!
This my offering, simply a voice,
Only a welcoming voice.
Turn in!
Lo, the feast!

No comments:

Post a Comment